25. november 2019 | Af Anna Elisabeth Bøgh

Den ultimative guide til t-endelser

Har du nogensinde fået at vide, at dansk er et af de sværeste sprog at lære? Så er det altså ikke helt ukorrekt, da der er noget om snakken. Det danske sprog er både svært at komme omkring på grund af vores fonologi (ordstruktur) og på grund af vores grammatik. Ja, faktisk er det så svært, at selv danskstuderende, kommaninjaer og skolelærere kan have svært ved det til tider. Så får du grå hår over sproget en gang i mellem? Så kan du tage det helt roligt og spare hårfarven for denne gang – du er nemlig ikke den eneste. Og heldigvis er der hjælp at hente.

Noget af det, der er rigtig svært at få styr på i den danske grammatik, er t-endelser. Dette er udfordrende af to årsager. For det første er der forskellige regler alt efter, hvilken type ord der er tale om, og hvilken betydning ordet har. For det andet har vi danskere det med ikke at udtale alle bogstaver i ordet (vi ved jo alle, at kaff’ på fynsk er kaffe, og fe’ på jysk er fedt, og ikk’ på københavnsk er ikke), og det går især ud over t-endelserne.

Så har du udfordringer med dine t-endelser, er der intet at sige til det – vi gør det ikke just nemmere for os selv! Derfor har vi sammensat denne guide, så du én gang for alle kan mestre t-endelser som en sand grammatikhaj.


Sæt aldrig t-endelse på rene adverbier

Rene adverbier er de ord, der kun kan bruges som adverbier. Disse ord får aldrig t-endelser. Okay fint nok, men hvad betyder det så?
Først er det nødvendigt at vide, hvad et adverbium er. Et adverbium er den latinske betegnelse for et biord. Fedt! Men hvad er et biord så? Jo, et biord er et ord, som på den ene eller anden måde bestemmer et udsagnsord, et tillægsord, en sætning eller et andet biord. Med andre ord fortæller et biord noget om den måde, noget sker. Adverbier/biord beskriver altså en handling.

Eksempel:

 • Manden kom ind ad døren – her er ind adverbiet
 • Hun sang godt – her er godt adverbiet
 • Det smager særdeles godt – her er særdeles adverbiet.

Men hvad er er et rent adverbium? Jo, der er stadig tale om et ord, der fortæller noget om en hændelse. Et rent adverbium er derudover et ord, der kun kan bruges som adverbium. Og hvad i alverden betyder det så? Jo, det betyder simpelthen, at du ikke kan bruge ordet som et adjektiv. Okay, nu bliver det måske lige langhåret nok. Men frygt ej! Der er en mening med galskaben. Et adjektiv er det latinske ord for et tillægsord. Denne type ord bruges til at beskrive ting, steder, mennesker og lignende. Det kan eksempelvis være storsmukfinelegantlangbred og så videre.

Så et rent adverbium er altså et ord, du ikke kan bruge som adjektiv. Det kunne være ord som heldigvissædvanligvistemmelig og sandsynligvis. Man kan eksempelvis ikke skrive: ”Det var en sandsynligvis tur.” Er du i tvivl om, hvorvidt et ord er et adjektiv brugt som adverbium eller et rent adverbium, så kan du altid lave nedenstående test. Det virker måske lidt plat, men sådanne huskeregler fungerer:

Kan ordet beskrive min bil? Er svaret ja, er der tale om et adjektiv brugt som adverbium. Er svaret nej, er der tale om et rent adverbium.

Eksempel:

 • Det er en temmelig bil – dette er ikke en korrekt sætning, og derfor er temmelig et rent adverbium, da det ikke kan bruges til at beskrive bilen alene. Det ville i stedet være korrekt at skrive eksempelvis: ”Det er en fed bil” eller ”Det er en temmelig fed bil”.

Ved nogle rene adverbier er man aldrig i tvivl om, at der ikke skal t-endelse på ordet. Det gælder ord som eksempelvis ofte og endnu. Men problemet opstår ved de ord, der ender på -lig eller -vis, men som udgangspunkt skal der aldrig t-endelse på rene adverbier. Men fordi det danske sprog selvfølgelig skal være på tværs, kan der være enkelte undtagelser – disse kan du finde i retskrivningsordbogen.


Skal der t-endelser på adjektiver, der er brugt som adverbialer?

Vi indrømmer, at når det kommer til t-endelser, så er det bare med at holde tungen lige i munden. Der er mange ting, man skal være bevidste om, men når det lykkedes, går alt op i en højere enhed!

Det næste tilfælde, hvor mange bliver i tvivl om t-endelser, er i forbindelse med adjektiver, der er brugt som adverbialer. Et adverbial er et led eller en del af et led, der beskriver et verbum, et adverbium, et adjektiv eller en hel sætning.

Når der er tale om adverbialer, så skal der som udgangspunkt altid en t-endelse på ordet. Det skyldes, at adverbialet dannes af adjektivet og derfor får adjektivets intetkønsform – såfremt det er muligt. Altså, er der tale om et intetkønssubstantiv, vil adverbialet således være med t-endelse, eksempelvis: ”Det er et højt tårn.”

Der er tilfælde, hvor adverbialer altid skal have t-endelser.

Det gør sig gældende, hvis adjektivet beskriver måden, hvorpå noget foregår.

Eksempel:

 • Det lyder mærkeligt.
 • Han taler utydeligt.
 • Pigen smilede venligt.

I alle ovenstående tilfælde er der tale om mådesadverbier – og her skal der altid være t-endelse.


Valgfrie t-endelser

Der findes visse tilfælde, hvor det er valgfrit at tilføje en t-endelse til adverbier. Disse forsøger vi at forklare herunder.


Gradsadverbier

Bliver adverbier brugt til at forklare graden af noget, altså betegner ordet, hvor meget noget er tilfældet, så er det valgfrit, om du vil sætte t-endelse på adverbiet.

Eksempel:

 • Det er gevaldig(t) svært at få styr på t-endelser!
 • Det er ikke særlig(t) smart.

Dog skal du være opmærksom på, at optræder gradsadverbiet som et selvstændigt sætningsled i sætningen, er det vigtigt, at du altid husker t-endelsen.

Eksempel:

 • Han glæder sig gevaldigt til Fastelavn.
 • Det interesseret mig ikke synderligt.

Tidsadverbialer

Står du overfor et adjektiv, der ender på -ig eller -lig og samtidig er et tidsadverbial, bestemmer du selv, om du vil anvende t-endelsen. Tidsadverbialer fortæller noget om, hvornår noget er sket, hvor ofte noget gør sig gældende og lignende.

Eksempel:

 • Han blev for nylig(t) gift med sin kæreste.
 • Programmet bliver sendt én gang årlig(t).

Stedsadverbialer

Betegner et adjektiv et sted eller en holdning, og ender ordet samtidig med enten -ig eller -lig, vælger du selv, om der skal være en t-endelse. Stedsadverbialer bliver brugt til at fortælle noget om, hvor noget sker, og hvilken holdning man har til noget.

Eksempel:

 • Bilen er beskidt indvendig(t).
 • Han kan ikke rigtig(t) finde ud af at komme til tiden.

Adjektiver, der ender på -vis

Ender adjektivet i sætningen med -vis, og bliver det samtidig brugt som et adverbial, må du selv bestemme, om der skal være t-endelse på ordet. Her er der altså tale om et adjektiv, der beskriver måden, hvorpå noget bliver gjort eller udført.

Eksempel: 

 • Opgaven er delvis(t) skrevet.
 • Han ændrede gradvis(t) sin mening til den lyserøde farve i stuen.

Adverbialer, der kun får t-endelse i nogle bestemte betydninger

Vi ved godt, at det kan være svært at huske alle disse regler – men heldigvis er vi ved at være ved vejs ende. Så klap dig selv på skulderen for at have fulgt med så længe!
Der er en bestemt gruppe af adverbialer, hvor der er en betydelig forskel mellem ordet med t-endelse og ordet uden t-endelse. Det gælder eksempelvis ordene endelig og endeligt. Her er der et bogstav til forskel, men alligevel har ordene vidt forskellige betydninger. Hvor endelig betyder, at noget udgør en afslutning og kommer til sidst, betyder endeligt kort fortalt død eller tilintetgørelse (det kan også betyde at lukke noget ned, eller at noget er definitivt – det er lidt mindre morbidt). Der er alligevel ret stor forskel, ikke?

Reglen er her, at bliver ordet bruget som et adjektiv, skal der altid t-endelse på ordet.

Eksempel:

 • Kampen er afgjort endeligt.

Bliver ordet brugt som et adverbium, skal man se denne type af ord som et rent adverbium – derfor skal der ikke t-endelse på ordet.

Eksempel:

 • Filmen er endelig slut.

Kort sagt, så fortæller adverbialet med t-endelse noget om den måde, noget forholder sig på eller foregår på, mens det rene adverbium fortæller noget om holdningen til det, der bliver sagt/skrevet/sunget/rappet og så videre.


T-endelser – kort fortalt

Synes du stadig, at t-endelser er en jungle at finde rundt i? Det gør vi også, men med ovenstående regler bliver det måske alligevel lidt nemmere at finde ud af, hvornår du skal anvende t-endelser.
Hvis vi skal ridse reglerne op lynhurtigt, så gælder følgende:

 • Rene adverbier skal ikke have -t.
 • Adjektiver, brugt som adverbialer, skal som udgangspunkt have -t.
 • Tidsadverbialer, gradsadverbialer, stedsadverbialer samt adverbialer, der ender på -ig og -lig, har valgfrit -t.
 • Adjektiver, der ender på -vis og bliver brugt som adverbial, har også valgfrit -t.
 • Visse adverbialer skal have -t i bestemte betydninger.

Stadig i tvivl?

Dansk grammatik kan være en drillepind – der er dog bare nogle tilfælde, hvor grammatikken skal sidde lige i skabet. Her der blandt andet tale om specialer, formelle dokumenter, større opgaver og lignende. Vil du have hjælp til at tæmme t-endelserne, så kan du altid få hjælp af Skribenterne. Vi udfører professionel korrekturlæsning på alt lige fra juridiske dokumenter til børnebøger. Så kontakt os endelig, og lad os stå for det hårde arbejde!

Skrevet af

Anna Elisabeth Bøgh

Tekstforfatter
Jeg ser mig selv som verdens heldigste person. Hver dag kan jeg nemlig få lov til at gøre det, jeg holder allermest af – nemlig at skrive. Jeg producerer tekster om alt mellem himmel og jord med stor entusiasme og målrettethed, så uanset om du har brug for en tale, en SEO-tekst eller noget helt tredje, kan jeg løfte opgaven.
Få et uforpligtende tilbud
Få et uforpligtende tilbud
Tak for din henvendelse!

Din henvendelse er sendt afsted. Vi tjekker løbende vores henvendelser, og vi vender tilbage hurtigst muligt. Du kan forvente svar senest hverdagen efter du har sendt.