Transskriberingsproces – fra lydfil til tekst

Lader du Skribenterne stå for transskriberingen af dine lydfiler, har vi altid en fast proces for transskriberingsarbejdet, så vi kan sikre et glidende forløb fra lydfil til tekst. Processen fra lydfil, til at du får den/de endelige udskrift(er) forløber som vist til højre.

Det eneste transskriberingen kræver er en god lydkvalitet, da det sikrer, at vores transskribenter kan høre, hvad der bliver sagt, så alt kommer med på skrift. Det er derfor vigtigt, at du optager de talende personer med en diktafon eller mobiltelefon, der helst skal placeres så tæt som muligt på dem, der taler.  

Indhold i vores transskriptioner

Når vi udfører transskribering af lydfil til tekst, sørger vi som udgangspunkt altid for at transskribere det ordret. Vi får alt det med, der bliver udtalt i filen – herunder både fyldord, tænkepauser og lignende. Det gælder også ”øh”, ”æh” og ”hmm”. Det gør vi, fordi det er vores erfaring, at det giver det bedste resultat, da vi på den måde kan levere det mest korrekte billede af det, der bliver sagt i lydoptagelsen. Vi ved, at selv de små ting kan have betydning for din analyse af det, der bliver sagt.  

Vores dygtige transskribenter har øre for at få selv de mindste detaljer med, når de udfører transskriberingsopgaver. Skulle de have svært ved at høre, hvad der bliver sagt, sørger de for at markere det undervejs. Derudover får du også altid:  

  • Tidsstempel hvert 5. minut – så du nemt kan navigere rundt i både lyd-/videofil og udskrift  
  • Tydelig markering af, hvem der siger hvad  

Det betyder, at uanset om du får transskribering af møder, interviews, videofiler eller noget helt andet, så ved du præcis hvornår hvem siger hvad. 

Hvordan transskriberingen foregår, er meget individuelt fra transskribent til transskribent. Nogle tager et ord ad gangen, andre et par stykker, mens nogle igen lytter til hele sætninger, før de skriver det ned. Fælles for alle er, at de gør deres absolut ypperste for at få det hele fra lydfilen ned på tekst.