Advertorials

Advertorials – også kaldet linkbuildingtekster – er en effektiv måde at reklamere på, hvis du ønsker en annonce, der kan gå mere i dybden med det indhold, du gerne vil have promoveret. Mange forskellige virksomheder gør brug af tekstforfatning til advertorials. Det er alt fra små til store virksomheder, der ønsker at sætte fokus på f.eks. nye services, ydelser, produkter eller noget fjerde. Ved brug af advertorials kan du på en oprigtig og pålidelig måde gøre opmærksom på, hvad din virksomhed kan tilbyde, og hvilke værdier det kan have for dine kunder. Dermed kan du annoncere for din virksomhed, uden at det ligner en decideret reklame.

Hvad er advertorials?

Advertorials er en annonce, der formmæssigt ligner en artikel. Teksten reklamerer for din virksomhed, men uden at ligne en annonce. Indholdet er også mere dybdegående end en almindelige annonce, og advertorials giver derfor mulighed for, at du som hjemmeside eller webshopejer kan forklare mere detaljeret om dine produkter eller om din virksomhed. Som regel betaler du et nyhedsmedie for at bringe din advertorial, hvorfor den ofte kommer ud til mange kunder. 

Med advertorials er der derfor tale om annoncering, men i en anden form end den klassiske udgave. Den ligner nemlig designmæssigt en almindelige artikel med, det der hører til: titel, overskrifter og en evt. opsummering til at afrunde artiklen med. Dine kunder vil derfor gå til teksten på en anden måde end ved de almindelige reklamer, og det kan være en stor fordel for dig, da du derved ikke bliver sammenlignet med de mange andre reklamer, der er.

Hvordan laver man en god advertorials?

Ud over at en advertorial skal være relevant, er det vigtigt at den vækker interesse. Teksten skal være sat rigtigt sammen, så læseren bliver nysgerrig på dit indhold. Det er derfor vigtigt at ramme din målgruppe præcist, hvis det skal have den rigtige effekt. Længden på en advertorial gør det muligt at fokusere mere på, hvad det er dine kunder ønsker at læse frem for blot at skrive om dine produkter. Blandt andet vil du dermed kunne give en storytelling via en advertorial, hvilket du ikke har mulighed for ved andre måder at annoncere på. Ved at kunne inddrage kunden i historien skabes der gode betingelser for, at kunden ønsker at gå videre til en købsproces. Det kræver dog, at kunden føler sig som en del af historien og kan identificere sig med de elementer, der ligges vægt på i advertorialen. På den måde sættes der fokus på kunden frem for produktet – hvilket er med til at positionere virksomheden. Det handler om at få dine kunder til at huske dig, og det gør du ved at skabe værdi for dem. Din tekst skal have gjort dem interesseret i dit indhold på din hjemmeside eller webshop. En advertorial kan være med til at få dine kunder til at blive mere opmærksomme på de pointer, du gerne vil ud med i forhold til din virksomhed og dine produkter.

Derfor er advertorials vigtige for dig

Gode advertorials kan være med til at øge dit salg, mens dårlige advertorials kan skade din hjemmeside eller webshops omdømme. Det er derfor vigtigt, at du får skrevet en god linkbuildingtekst, der fortæller netop det vigtigste og mest relevante for kunden.

Rigtig mange virksomheder gør brug af advertorials i deres markedsføring – og af god grund. Da folk ofte bliver udsat for almindelige reklamer, har de en tendens til at ignorere dem, og derved får du som virksomhed ikke noget udbytte af dem. Advertorials giver reklamerne en ny form, og den informative opbygning er med til at underbygge en troværdighed hos kunden. Det gør, at kunden anser advertorialen som en tekst, der kan give værdi for kunden. Med advertorials kan du komme ud med dit budskab på en effektiv måde, der både har værdi for dig og kunden. Du kan udvide kendskabet til din virksomhed eller dine produkter på en måde, der betragtes troværdigt. Det kan derfor være en rigtig god idé for dig at få lavet advertorials, der kan være med til at promovere din virksomhed og dine produkter udadtil – foruden selvfølgelig kategori– og produktteksterne på din egen hjemmeside/webshop.

Lovgivning i forhold til publicering af advertorials

Hos Skribenterne står vi for den skriftlige del af advertorialen, men vi vil gerne huske dig på, at der er særlig lovgivning i forhold til publicering af dine advertorials. Det er vigtigt, at du har styr på det, inden du videresender dine advertorials og får dem publiceret på enten fysiske eller online medier. Det er nemlig væsentligt at pointere, at selvom formen på annoncen måske ikke ligner en traditionel reklame, er det vigtigt at tydeliggøre, at der netop er tale om en annonce.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne om marketing af reklamer ved at håndhæve, at det er nødvendigt for de medier, der publicerer advertorials, at det tydeligt fremgår, at det er en annonce, og at det ikke er tilstrækkeligt at skrive, der er tale om en advertorial, idet det kan vildlede forbrugerne. Så selvom annoncetilgangen gerne må ligne det almindelige redaktionelle indhold, er det altså vigtigt at overholde lovgivningen på området.