Transskribering
af møder

I dag bliver mange møder optaget – både i lyd- og videoformat. Det er en nem måde at få alle sagte ting med fra mødet, der kan bruges som dokumentation og som giver dem, der ikke var i stand til at deltage i mødet mulighed for at tilgå indholdet af mødet. Hvis der ønskes at få en gennemskrevet tekst af indholdet af et møde, er det ikke muligt at gøre, imens mødet foregår. Her vil det blot kunne refereres i punktform og i en varierende detaljeringsgrad alt efter, hvor hurtig referenten er på fingrene. Det er umuligt for en referent at få alle detaljer og oplysninger fra et møde med, da vedkommende ikke kan skrive lige så hurtigt, som de forskellige talere snakker.

Ønskes der derimod et skriftligt referat, hvor hele indholdet af lyd- og videooptagelserne indgår og dermed kan bruges som videre dokumentation, er det nødvendigt at få møderne transskriberet. På den måde får du alt det sagte på mødet ned på skrift, og gør det nemt at tilgå indholdet fra mødet.

Transskribering af møder

Møder er dog ofte lange og til tider komplekse, da mange personer deltager og dermed bliver der mange talere at holde styr på. Der bliver også tit brugt branchespecifik terminologi, der kan gøre det vanskeligt at skulle transskribere efterfølgende. Hos Skribenterne får vi alle nuancerne med at sikre, at transskriptionen er en en-til-en gengivelse af det, der er blevet sagt på mødet. Optager I jeres møder på video, kan vi også lave undertekster dertil.

Til møder er det vigtigt at der ikke gengives forkerte oplysninger, da fejlkommunikation kan medvirke til alvorlige konsekvenser. Transskriptioner af møder bliver ofte brugt som dokumentation, når vigtige beslutninger skal tages. Det er vigtigt, at transskriptionerne bliver foretaget korrekt og med en høj detaljeringsgrad, så transskriptionerne kan anvendes som præcise optegnelser af møderne, som både de deltagende på mødet kan bruge, men også dem, der ikke deltog. Vi ved, at det har stor betydning, og derfor kan du trygt lade os stå for dine transskriptionsopgaver.