Persondatapolitik

Da vi hver dag behandler personoplysninger, har vi vedtaget nedenstående privatlivsbeskyttelsespolitik. Den gør dig klogere på, hvordan vi behandler dine persondata. 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Skribenterne er dataansvarlige, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger til Skribenterne fremgår nedenfor:

Mie Storm Larsen
E-mail: msl@skribenterne.dk
Telefon: 71 96 94 95

2. Hvilke data indsamles?

Vi anvender de data, vi indsamler om dig, til at gøre vores service bedre og for at sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

2.1. Automatisk indsamlede data

Vores hjemmeside er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning. Analyse af klikstrømsdata og placering af cookies er eksempler på dette.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi kan optimere de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data, der opsamles og eventuelt analyseres, er:

 • Dato og tidspunkt for besøg
 • De sider, der besøges i løsningen
 • IP-adressen på den besøgende
 • Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)
 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning).

Vi anvender Google Analytics som webanalyseløsning i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra vores digitale løsninger til analyse i den service, som Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af de data, som vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her: https://www.google.com/intl/da/policies/

2.2. Oplysninger, du selv afgiver

I tillæg til de oplysninger, der opsamles automatisk, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os. Eksempler på data, som brugere aktivt afgiver, er:

 • Kontaktoplysninger ved ordre på webshoppen
 • Oplysninger, du deler med os via sociale medier, herunder Instagram og Facebook
 • Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger.
 • Tilmelding til nyhedsbrev.
3. Anvendelse og opbevaring af indsamlede data
3.1. Formål med indsamling

Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed
 • Optimering af vores hjemmeside
 • Udsendelse af tilbud og nyheder
 • Såfremt du har indsendt en jobansøgning, behandler vi denne med henblik på at vurdere muligheden for en eventuel ansættelse
 • Annoncering.
3.2. Opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses følgende om opbevaringsperioder:

 • For så vidt angår vores kunder, beholder vi som udgangspunkt dine kontaktoplysninger og data, indtil 3 år efter kundeforholdets ophør.
 • Såfremt du sender os en jobansøgning, vil vi som udgangspunkt slette den senest 6 måneder efter modtagelsen, medmindre vi vælger at gå videre med en ansættelsesproces og/eller indhenter dit samtykke til at gemme ansøgningen.
3.3. Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne persondatapolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet, end hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler uden for EU, sikrer vi, at vi overholder de krav, lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du sådanne link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som vi ikke er ansvarlige for.

4. Cookies

Skribenterne anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om sidens brugere til forbedring af siden og dens indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjepartscookies. 

4.1. Hvad er cookies, og hvorfor anvendes de?

Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller lignende, når du besøger et websted, og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle websites. 

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på siden åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til sidens brugere. 

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før vi placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke. 

4.2. Slet eller slå cookies fra i browseren

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger, har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge websitet. 

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor, du finder indstillingerne, afhænger af, hvilken browser du anvender. 

Du skal blot være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere, og din færden på internettet vil gøres unødig besværlig. Du kan desuden risikere, at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan, du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle. 

5. Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed. 

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. 

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. 

6. Dine rettigheder
6.1. Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt, og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, vi har modtaget din henvendelse. 

6.2. Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. 

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1. 

6.3. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. 

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 

6.4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

6.5. Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder. 

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format. 

6.6. Du har ret til at klage til Datatilsynet

Skribenterne (som dataansvarlig) er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Skribenterne, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

7. Version

Denne persondatapolitik er senest ændret den 13. oktober 2022. 

Lad os stå for dit næste projekt

Kontakt formular - popup
Privat eller erhverv
Opgave type
Sprog

*Vi svare indenfor 24 timer i åbningstid