Transskribering
af interviews

En af de transskriptionsopgaver vi løser mange af, er transskribering af interviews. Det at transskribere interviews er med til at danne et overblik over det lydmæssige indhold, og det gør det nemmere at arbejde med, da det er lettere at anvende tekstmateriale end lydoptagelser. Interviews kan være tidskrævende at transskribere, da to eller flere personer taler, hvilket ofte resulterer i hyppige afbrydelser og folk, der taler i munden på hinanden. Hos Skribenterne løser vi opgaven for dig og gør dine interviews til tekst.

Vi transskriberer blandt andet:

  • Forskningsinterviews
  • Journalistinterviews
  • Fokusgruppeinterviews
  • Interviews i forbindelse med uddannelse
  • Interviews i forbindelse med ansættelsesprocesser
  • Og mange andre former for interviews

Interviews til brug i opgaver og til forskning

Hvis du for eksempel bruger interviews som kvalitativ empiri til din opgave, eller i din forskning er der som regel tale om flere timers interview. For at kunne benytte dem som empiri er det nødvendigt at få dem transskriberet, så der kan analyseres på dem, og for at de kan vedlægges som bilag til opgaven.

Transskribering tager lang tid, og det kan ofte ende med at tage alt for stor en del af din tid i din skriveproces. Derfor kan det være en god idé at overdrage arbejdet til en anden, for at du kan bruge tiden på selve din opgave eller forskning. Hos Skribenterne transskriberer vi gerne dine interviews, så du kan fokusere på din opgave. Vi har god erfaring i at transskribere interviews, og vi hjælper gerne dig med din opgave – uanset interviewets omfang.

Få et tilbud

Har du brug for hjælp til enten transskribering, tekstforfatning eller korrekturlæsning så skriv til os i boksen til højre. Her indtaster du, om du er erhverv eller privat, dit navn, e-mail, telefon og til sidst beskriver du kort, hvad opgaven drejer sig om. Når du har indtastet dine informationer og sendt dem afsted til os, vil du efterfølgende modtage en mail eller et opkald fra os. Her vil vi sammen finde frem til, hvad din opgave specifikt indeholder, og hvad tilbuddet derfor skal tage afsæt i. Efter samtalen vil du modtage et uforpligtende tilbud på mail.

Vi glæder os til at modtage din besked – og til at tage en snak med dig om din opgave.

Lad os stå for dit næste projekt

Kontakt formular - Kontakt side
Privat eller erhverv
Opgave type
Sprog

*Vi svarer indenfor 24 timer i åbningstid

Interviews hos virksomheder

I dag anvender rigtig mange interviews som en del af deres arbejdsopgaver. Det er en nem og overskuelig måde at gemme informationer på, og det giver den der interviewer mulighed for at fokusere fuldt ud på selve interviewet i stedet for at skulle skrive ned. I en virksomhed kan det både være interviews i form af journalistinterviews, fokusgruppeinterviews og medarbejderinterviews.

Optager I jeres interviews på video, kan vi også skrive undertekster til jeres videointerviews.

For at kunne dokumentere samtalen og dermed kunne analysere og gennemgå den efterfølgende er det nødvendigt med en transskription af lydfilerne. Da det transskriberede indhold skal være en en-til-en gengivelse af det, der er blevet sagt i interviewet, er det et tidskrævende arbejde. Det kan være svært at gengive interviews, da der ofte bliver talt hurtigt og anvendt forskellige dialekter og talemåder. Hos Skribenterne tager vi os gerne af transskriptionsarbejdet, så I kan arbejde videre med andre opgaver, imens vi ordner det for jer.

Lad os transskribere dine interviews

Hos Skribenterne har vi stor erfaring i at transskribere interviews, og vi vil meget gerne hjælpe dig med at komme i mål med dine transskriptionsopgaver. Kontakt os gerne allerede i dag for at få en snak om dine behov og ønsker til din transskribering og for at få et tilbud din opgave.

Du skal blot være opmærksom på, at afhængigt af, hvor hurtigt du skal have din transskribering leveret, kan der komme et ekstra pristillæg på din opgave. Uanset hvad din tidsfrist er, skal du være velkommen til at kontakte os – vi finder altid en løsning.  

Lad os stå for dit næste projekt

Kontakt formular - popup
Privat eller erhverv
Opgave type
Sprog

*Vi svare indenfor 24 timer i åbningstid