Transskribering
af interviews

En af de transskriptionsopgaver vi løser mange af, er transskribering af interviews. Det at transskribere interviews er med til at danne et overblik over det lydmæssige indhold, og det gør det nemmere at arbejde med, da det er lettere at anvende tekstmateriale end lydoptagelser. Interviews kan være tidskrævende at transskribere, da to eller flere personer taler, hvilket ofte resulterer i hyppige afbrydelser og folk, der taler i munden på hinanden. Hos Skribenterne løser vi opgaven for dig og gør dine interviews til tekst.

Vi transskriberer blandt andet:

  • Forskningsinterviews
  • Journalistinterviews
  • Fokusgruppeinterviews
  • Interviews i forbindelse med uddannelse
  • Interviews i forbindelse med ansættelsesprocesser
  • Og mange andre former for interviews

Interviews til brug i opgaver og til forskning

Hvis du for eksempel bruger interviews som kvalitativ empiri til din opgave, eller i din forskning er der som regel tale om flere timers interview. For at kunne benytte dem som empiri er det nødvendigt at få dem transskriberet, så der kan analyseres på dem, og for at de kan vedlægges som bilag til opgaven.

Transskribering tager lang tid, og det kan ofte ende med at tage alt for stor en del af din tid i din skriveproces. Derfor kan det være en god idé at overdrage arbejdet til en anden, for at du kan bruge tiden på selve din opgave eller forskning. Hos Skribenterne transskriberer vi gerne dine interviews, så du kan fokusere på din opgave. Vi har god erfaring i at transskribere interviews, og vi hjælper gerne dig med din opgave – uanset interviewets omfang.

Interviews hos virksomheder

I dag anvender rigtig mange interviews som en del af deres arbejdsopgaver. Det er en nem og overskuelig måde at gemme informationer på, og det giver den der interviewer mulighed for at fokusere fuldt ud på selve interviewet i stedet for at skulle skrive ned. I en virksomhed kan det både være interviews i form af journalistinterviews, fokusgruppeinterviews og medarbejderinterviews.

Optager I jeres interviews på video, kan vi også skrive undertekster til jeres videointerviews.

For at kunne dokumentere samtalen og dermed kunne analysere og gennemgå den efterfølgende er det nødvendigt med en transskription af lydfilerne. Da det transskriberede indhold skal være en en-til-en gengivelse af det, der er blevet sagt i interviewet, er det et tidskrævende arbejde. Det kan være svært at gengive interviews, da der ofte bliver talt hurtigt og anvendt forskellige dialekter og talemåder. Hos Skribenterne tager vi os gerne af transskriptionsarbejdet, så I kan arbejde videre med andre opgaver, imens vi ordner det for jer.